27 de companii cer miniştrilor Energiei să sprijine tehnologiile pentru producţia de hidrogen

Un număr de 27 de companii, printre care şi Enel, au trimis o scrisoare miniştrilor Energiei din statele membre UE prin care cer unui cadru de reglementare pentru sprijinul tehnologiile care permit producţia de hidrogen din surse regenerabile.

Semnatarii acestei scrisori cer miniştrilor să sprijine soluţiile pe bază de hidrogen regenerabil în centrul Concluziilor Consiliului Hidrogenului, care urmează să fie adoptate luna aceasta.

Potrivit scrisorii, strategia UE privind hidrogenul recunoaşte, fără ambiguitate, că hidrogenul regenerabil produs prin electroliză din energie electrică 100% regenerabilă este cea mai durabilă soluţie pentru atingerea obiectivelor Pactului Ecologic European (Green Deal). Uniunea Europeană trebuie să-şi folosească toate resursele şi voinţa politică pentru a creşte competitivitatea hidrogenului din surse regenerabile faţă de cel din surse convenţionale, până în 2030.

“A fi lider global în producţia de hidrogen din surse regenerabile este un obiectiv ce nu poate fi atins fără angajamente ambiţioase. Succesul european al energiei regenerabile a fost construit având la bază un cadru politic clar şi scheme de sprijin dedicate pentru a deschide calea către inovaţie şi a accelera economiile de scară. În mai puţin de un deceniu, energia eoliană şi cea solară au devenit cele mai competitive surse de energie electrică”, se arată în document.

Pentru a replica acest succes în ceea ce priveşte hidrogenul din surse regenerabile, semnatarii îndeamnă statele membre să îşi asume angajamentul unui cadru de reglementare ambiţios. Unul care accelerează implementarea surselor regenerabile de energie, sporeşte producţia de electrolizatoare “made in Europe” şi sprijină progresele tehnologice care cresc eficienţa şi competitivitatea hidrogenului din surse regenerabile.

Principalul motor al acestei revoluţii este electrificarea directă şi continuarea adoptării energiei electrice din surse regenerabile până în 2030. UE trebuie să recunoască nevoia unor instalaţii regenerabile noi, pe bază de hidrogen, în lumina obiectivului obligatoriu al Uniunii privind energia din surse regenerabile până în 2030. Acest lucru va reprezenta dovada că Europa se bazează pe beneficiile electrificării directe, care este în prezent cea mai competitivă soluţie de decarbonizare pentru majoritatea utilizărilor de energie, asigurând în acelaşi timp capacităţile necesare pentru producerea hidrogenului regenerabil la scară largă.

Al doilea motor este inovarea. Europa trebuie să sporească în mod semnificativ eficienţa şi competitivitatea tehnologiilor sale de electroliză. Pentru a realiza acest lucru, nu există timp de pierdut în ceea ce priveşte investiţiile în tranziţie. UE trebuie să direcţioneze fondurile disponibile în cadrul Recovery and Resilience Facility, Horizon 2020 şi iniţiativele Green Deal către astfel de tehnologii adaptate cerinţelor viitorului. Acestea vor reduce dependenţa Europei de combustibilii fosili şi vor accelera competitivitatea hidrogenului din surse regenerabile chiar înainte de 2030.

Al treilea motor este introducerea infrastructurii de energie electrică şi hidrogen potrivite. Pe termen scurt, în timp ce soluţiile pe bază de hidrogen din surse regenerabile cresc producţia în volum, Europa trebuie să acorde prioritate modernizării mai rapide a reţelelor sale de energie electrică şi să raţionalizeze investiţiile în infrastructura de hidrogen, cu un accent deosebit pe producţia locală şi utilizarea hidrogenului din surse regenerabile, pentru a răspunde nevoilor specifice din sectoarele unde emisiile de carbon sunt “greu de diminuat”. Redistribuirea conductelor existente nu ar trebui să fie un obiectiv în sine, pentru a evita investiţiile în active irecuperabile şi costurile inutile pentru cetăţenii UE.

Companiile care semnează scrisoarea mai arată că o prioritizare clară a soluţiilor pentru producerea hidrogenului din surse regenerabile este esenţială pentru a oferi certitudine în materie de investiţii şi pentru a debloca investiţiile semnificative necesare până în 2030.

Prin alegerea adecvată şi plasarea surselor regenerabile de energie în centrul viitorului sistem energetic al Europei, Europa poate dirija transformarea energetică globală şi poate deveni un lider mondial în domeniul hidrogenului din surse regenerabile.