Acord final privind calitatea apei potabile și accesul la aceasta

Noua directivă revizuită privind apa potabilă va garanta un acces mai sigur la apă pentru toți europenii. Directiva va asigura totodată cele mai înalte standarde din lume în ceea ce privește apa potabilă, în conformitate cu obiectivul ambițios de reducere la zero a poluării pentru un mediu fără substanțe toxice, anunțat în Pactul verde european. Directiva se bazează pe propunerea prezentată de Comisie în februarie 2018, ca o continuare directă a primei inițiative cetățenești europene „Right2Water”.

Imagine de Michael Kleinsasser de la Pixabay Textul convenit se întemeiază pe recomandările Organizației Mondiale a Sănătății privind standardele de siguranță pentru apa potabilă și merge chiar mai departe decât acestea. Directiva include dispoziții privind controlul nu numai al apei de la robinet, ci și al surselor de apă potabilă și al sistemelor de distribuție pentru a reduce la minimum riscul de impact nociv al poluării asupra sănătății umane și a resurselor noastre de apă. Directiva reformată abordează chestiunea poluanților emergenți, cum ar fi microplasticul, perturbatorii endocrini, precum și noile tipuri de substanțe chimice.

Directiva introduce obligația pentru statele membre de a îmbunătăți sau a menține accesul la apă potabilă sigură pentru toți, punând accentul pe grupurile vulnerabile și marginalizate. De asemenea, directiva prevede că cetățenii trebuie să aibă un mai bun acces la informații privind furnizorii de apă, referitoare, de exemplu, la calitatea și alimentarea cu apă potabilă în zona în care locuiesc. Grație dispozițiilor directivei, consumatorii vor putea să bea cu mai mare încredere apa de la robinet, ceea ce va reduce deșeurile produse de utilizarea apei la sticle de plastic.

În plus, noul act legislativ prevede includerea unor cerințe detaliate în materie de igienă pentru materialele care intră în contact cu apa potabilă; totodată, directiva conferă Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA) un rol esențial pentru a garanta că în produsele care intră în contact cu apa (cum ar fi țevile și robinetele) se pot utiliza numai substanțe sigure.

Etapele următoare

În urma aprobării de către Parlamentul European, Directiva revizuită privind apa potabilă este acum adoptată. De îndată ce este semnat în comun de președintele Parlamentului European și de președintele Consiliului Uniunii Europene, actul va fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și va intra în vigoare 20 de zile mai târziu. După data intrării în vigoare a directivei, statele membre au la dispoziție doi ani pentru a se conforma dispozițiilor prevăzute de Directiva revizuită privind apa potabilă.