Aproape 1,5 hectare din Parcul Piatra Craiului vor fi împădurite în cadrul unui proiect organizat de Ambasada Franţei

Trei asociaţii vor reîmpăduri 1,4 hectare din Parcul Naţional Piatra Craiului cu puieţi de fag şi paltin de munte. după ce au câştigat concursul de proiecte pentru protecția biodiversității forestiere, organizat şi finanţat de Ambasada Franței și Institutul Francez din România

Proiectul „Restabilirea echilibrului ecologic în habitatul forestier din zona Grind” va fi implementat de Asociația Administrațiilor de Arii Naturale Protejate în parteneriat cu Romsilva – Administraţia Parcului Naţional Piatra Craiului, Ocolul Silvic Păpușa Rucăr și Obștea Moșnenilor Rucăreni Dâmbovicioreni

Suprafețele care vor fi împădurite sunt incluse în păduri de molid plantate, care au fost afectate de atacurile provocate de gândacul de scoarță.

Prin această acțiune se încearcă revenirea la pădurea naturală de amestec, adaptată condițiilor locale și cu biodiversitate ridicată.

“Ne dorim ca această activitate să fie doar un exemplu și un început pentru refacerea habitatelor forestiere din zona Grind-Table-Curmătura, și intenționăm ca astfel de inițiative și acțiuni practice să fie planificate și în viitor și extinse pe suprafețe mai mari, supuse aceluiași fenomen de înrășinare în secolul trecut”, se arată într-un comunicat al Romsilva.

Potrivit sursei citate, pe versantul estic al Pietrei Craiului, între Valea Curmăturii și Grind, se găsesc păduri de molid corespunzătoare tipului de habitat 9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea), stratul arborilor fiind compus exclusiv din molid (Picea abies). După cum reiese însă din vechile documente și fotografii, acestea sunt plantații de molid care au înlocuit pădurile de amestec de fag cu rășinoase.

Aceste molidișuri sunt foarte sensibile la doborâturi de vânt și la atacuri de ipide. Din acest motiv este necesar să se planteze puieți de fag și paltin de munte pe o suprafață demonstrativă de 1,4 hectare în vederea restabilirii tipului natural fundamental de pădure.

În imaginea de mai jos sunt marcate cele trei suprafețe, în care s-au demarat acțiunile de plantare. După finalizarea acestora se vor mai organiza intervenții silvice, respectiv revizuirea plantațiilor și escopleșirea puieților. Revizuirea va consta din refacerea vetrelor în care au fost plantați puieții de fag și paltin de munte.

Descopleșirea va urmării curățarea vetrelor puieților de resturi de specii lemnoase și ierboase pentru a evita vătămarea puieților. La activitățile de plantare au participat persoane din comunitățile defavorizate limitrofe Parcului Național Piatra Craiului, pentru care această activitate a fost o mică oportunitate de a realiza niște câștiguri într-o periodă foarte dificilă pentru ei.

Terenul pe care a fost realizată împădurirea aparține comunității locale, Obștea Moșnenilor Rucăreni și Dâmbovicioreni.