Certificate de origine pentru biomasa din deșeurile industriale și municipale utilizată în instalațiile de producere a biogazului

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a pus în dezbatere publică proiectul de Ordin privind aprobarea Procedurii de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din deșeurile industriale și municipale, utilizată în producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie. Astfel, producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie vor mai putea beneficia de sistemul de promovare numai dacă dețin certificate de origine pentru biomasa provenită din deșeuri și utilizată în producerea de energie electrică. 

Potrivit procedurii, certificatul de origine poate fi emis doar de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în baza unui aviz tehnic eliberat de agențiile județene pentru protecția mediului sau Administrația Rezervației Biosferei “Delta Dunării”.

Certificatele de origine se emit pentru biomasa provenită din deșeurile industriale și municipale generată pe teritoriul național și este reciclată prin procesul de digestie anaerobă.

Biomasă din deșeurile industriale și municipale, pentru care se emit certificate de origine, este definită ca “fracţiunea biodegradabilă, colectată separat, provenită din cantine, restaurante, instituții, depozite angro, firme de catering sau magazine de vânzare cu amănuntul și deșeuri similare provenite de la unitățile de prelucrare a produselor alimentare fără a aduce atingere fluxurilor de deșeuri stabilite la nivel județean prin sistemele de management integrat al deşeurilor, denumite în continuare SMID, funcționale”.

Furnizorii de biomasă pot fi colectori, operatori ai serviciului de salubrizare sau deținători de deșeuri.