Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară

Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (FADI) a emis o scrisoare deschisă către ministrul Mediului și către președintele Administrației Fondului pentru Mediu, în care solicită modificarea Ordinului nr.1555/2020, care va duce la întârzierea atingerii obiectivelor de reciclare a deșeurilor municipale. În cazul refuzului de a da curs solicitării, FADI a transmis că va cere anularea acestuia în instanță.

2.552 de unități administrativ teritoriale (UAT), reunite în Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară, au atras atenția asupra unei serii de neconcordanțe care, spun reprezentanții, vor duce la întârzierea atingerii obiectivelor de reciclare prin blocarea activităților de colectare separată, sortare și balotare respectiv predare spre reciclare a cantităților de ambalaje din deșeurile municipale, urmare a adoptării de către Ministerul Mediului a Ordinului nr.1555/2020.

Actul normativ, se arată în scrisoarea deschisă trimisă și către Green Report, vine în contradicție cu prevederile legislației primare, creând astfel premisele fraudelor în sistemul de raportare al deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale, pierderi și penalități în bugetele locale.

Astfel, FADI a transmis următoarele, cu privire la impactul adus de Ordinul nr.1555/2020 asupra activității Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (ADI):

  • deși sesizat în nenumărate rânduri de către Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară în numele a 2552 de unități administrative-teritoriale, Ministerul Mediului nu a ținut cont de aspectele argumentat invocate, acutizând practic problematica, stringentă la acest moment, de nepreluare de către OIREP-uri (Organizații care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului) a cantităților de deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale gestionate prin serviciile de salubrizare;
  • la un an de la modificarea legislației primare (Legea nr.211/2011, Legea nr.249/2015), legislația secundară (Ordinul nr.1362/2018 modificat prin Ordinul nr.1555/2020) contravine prevederilor legislației primare și, mai mult, conduce la crearea de avantaje economice în favoarea unor actori din lanțul de gestionare al deșeurilor de ambalaje prin acoperirea doar în favoarea acestora a costurilor de gestionare și raportare a datelor, deși activitate similară și mult mai amplă raportat de aria foarte mare de acoperire și cantitatea datelor gestionate, desfășoară și ADI-urile sau unitățile administrativ-teritoriale acolo unde nu există ADI-uri;
  • inexistența unui cadru legislativ unitar de colaborare între ADI-uri și OIREP-uri, deși au fost formulate și transmise propuneri de agreare a unei proceduri de încheiere a contractelor de colaborare și raportare unitară a datelor, aplicabilă la nivelul tuturor ADI-urilor și OIREP-urilor;
  • riscul de neacoperire a costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale ca urmare a refuzului de preluare de către OIREP-uri a cantităților din fluxul municipal, situație ce va putea determina, pe viitor, ca ADI-rile să procedeze la gestionarea separată a acestora, prin cumularea cantităților procesate, punerea lor direct la dispoziția producătorilor în vederea îndeplinirii țintelor de reciclare și implicit diminuarea costurilor acestora cu sumele percepute de OIREP pentru costurile administrative.

Federația a mai transmis că, în cazul în care ministrul Mediului, Costel Alexe, nu va modifica Ordinul nr.1555/2020, „își rezervă dreptul de a solicita anularea actului pe calea contenciosului administrativ”.