Green Deal: Comisia adoptă o nouă strategie privind substanțele chimice

Comisia Europeană a adoptat Strategia UE pentru promovarea sustenabilității în domeniul substanțelor chimice. Acesta este doar primul pas către obiectivul reducerii la zero a poluării pentru un mediu fără substanțe toxice, anunțat în Green Deal. 

Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, trategia va stimula inovarea în materie de substanțe chimice sigure și sustenabile și va spori protecția sănătății umane și a mediului împotriva substanțelor chimice periculoase. Aceste obiective vor fi realizate și prin interzicerea utilizării celor mai nocive substanțe chimice în produsele de consum, cum ar fi jucăriile, articolele pentru îngrijirea copilului, produsele cosmetice, detergenții, materialele în contact cu alimentele și textilele, cu excepția cazului în care se dovedește că utilizarea lor este esențială pentru societate, precum și prin asigurarea faptului că toate substanțele chimice sunt utilizate într-un mod mai sigur și mai sustenabil.

Strategia urmărește să sporească în mod semnificativ protecția sănătății umane și a mediului împotriva substanțelor chimice nocive, acordând o atenție deosebită grupurilor vulnerabile.

Inițiativele emblematice includ:

  • eliminarea treptată din produsele de consum, cum ar fi jucăriile, articolele pentru îngrijirea copilului, produsele cosmetice, detergenții, materialele în contact cu alimentele și textilele, a celor mai nocive substanțe, printre care se numără perturbatorii endocrini, substanțele chimice care afectează sistemul imunitar și sistemul respirator, precum și substanțele persistente, cum ar fi substanțele per- și polifluoralchilice (PFAS), cu excepția cazului în care se dovedește că utilizarea lor este esențială pentru societate;
  • reducerea la minimum și înlocuirea, în măsura în care este posibil, a prezenței în toate produsele a substanțelor care prezintă motive de îngrijorare. Se va acorda prioritate categoriilor de produse care afectează grupurile vulnerabile și celor care au cel mai mare potențial pentru economia circulară;
  • abordarea efectului combinat al substanțelor chimice („efect de cocktail”) pentru a ține seama mai bine de riscul pe care acesta îl reprezintă pentru sănătatea umană și pentru mediu prin expunerea zilnică la o gamă largă de substanțe chimice provenind din diferite surse;
  • asigurarea faptului că producătorii și consumatorii au acces la informații referitoare la conținutul de substanțe chimice și utilizarea în condiții de siguranță, prin introducerea unor cerințe de informare în contextul inițiativei privind politica în domeniul produselor sustenabile.

Stimularea inovării și promovarea competitivității UE

Asigurarea faptului că substanțele chimice devin mai sigure și mai sustenabile constituie o necesitate continuă, precum și o oportunitate economică deosebită. Strategia urmărește să valorifice această oportunitate și să permită tranziția verde a sectorului chimic și a lanțurilor sale valorice. În măsura posibilului, substanțele chimice noi și materialele noi trebuie să fie sigure și sustenabile prin concepție, adică de la producție până la sfârșitul ciclului de viață. Acest lucru va contribui la evitarea celor mai nocive efecte ale substanțelor chimice și va asigura cel mai redus impact posibil asupra climei, a utilizării resurselor, a ecosistemelor și a biodiversității.

În cadrul strategiei, industria UE este prezentată ca un actor competitiv pe plan mondial în producerea și utilizarea de substanțe chimice sigure și sustenabile. Acțiunile anunțate în strategie vor sprijini inovarea industrială, astfel încât aceste substanțe chimice să devină norma pe piața UE și un criteriu de referință la nivel mondial. 

Acest obiectiv va fi realizat în principal prin:

  • elaborarea unor criterii de siguranță și sustenabilitate prin concepție și asigurarea sprijinului financiar pentru comercializarea și adoptarea substanțelor chimice sigure și sustenabile;
  • asigurarea elaborării și a adoptării de substanțe, materiale și produse sigure și sustenabile prin concepție prin intermediul instrumentelor de finanțare și de investiții ale UE și al parteneriatelor public-privat;
  • accelerarea considerabilă a asigurării respectării normelor UE, atât la frontiere, cât și pe piața unică;
  • stabilirea unei agende a UE în materie de cercetare și inovare privind substanțele chimice, pentru a elimina lacunele în materie de cunoștințe referitoare la impactul substanțelor chimice, pentru a promova inovarea și pentru a pune capăt testării pe animale;
  • și întărirea cadrului juridic al UE – de exemplu, prin introducerea procesului „o substanță – o evaluare”, prin consolidarea principiilor „fără informații, nu este pe piață” și prin introducerea unor modificări specifice ale REACH și ale legislației sectoriale, pentru a menționa doar câteva.

În 2018, Europa a ocupat locul al doilea în clasamentul mondial al producătorilor de substanțe chimice (cu 16,9 % din vânzări). Industria substanțelor chimice este cea de a patra industrie ca mărime din UE, în cadrul acesteia fiind angajate în mod direct aproximativ 1,2 milioane de persoane.

59 % din substanțele chimice produse sunt furnizate direct altor sectoare, printre acestea numărându-se sectoarele sănătății, construcțiilor, autovehiculelor, produselor electronice și textilelor. Se estimează că producția de substanțe chimice la nivel mondial se va dubla până în 2030 și este probabil ca și utilizarea deja larg răspândită a acestora să crească, inclusiv în produsele de consum.