Ministerul Agriculturii aşteaptă până la 31 martie rapoartele anuale de la firmele care au optat pentru aplicarea Legii privind diminuarea risipei alimentare

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) aşteaptă până la 31 martie rapoartele anuale de la firmele care au optat pentru aplicarea Legii privind diminuarea risipei alimentare.

Raportarea va cuprinde, în mod obligatoriu, tipul/categoria produs donată/recepționată, cantitatea donată/recepționată (kg), contractul de donare alimente, datele de identificare ale donatorului/receptorului (numele și codul fiscal.

“MADR reamintește că operatorii economici care optează pentru aplicarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare au obligația să transmită la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, până la data de 31 martie a fiecărui an, rapoartele anuale pentru perioada cuprinsă în intervalul 1 ianuarie-31 decembrie a anului precedent. Facem precizarea că implementarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, republicată a început cu anul 2019, astfel primul termen de raportare este 31 martie 2020, pentru anul 2019”, se arată într-un comunicat al insituţiei.

În ceea ce priveşte planul de diminuare a risipei alimentare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, operatorii care optează să întreprindă acţiuni pentru diminuarea risipei alimentare, au obligaţia să elaboreze planul de diminuare a risipei alimentare. Postarea planului de diminuare a risipei alimentare pe site-ul propriu este opţională.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este autoritatea care realizează şi gestionează baza de date cu operatorii receptori şi publică pe site-ul propriu lista operatorilor receptori. Până în prezent, sunt înscrişi în lista operatorilor receptori un număr de 11 entităţi (organizaţii, asociaţii, fundaţii), ale căror date de identificare sunt disponibile pe site-ul MADR, la secţiunea Industria Alimentară, Risipă alimentară.

România este semnatară a Acordului de la Paris încheiat la 12 decembrie 2015 prin care a confirmat alături de celelalte state membre UE, precum și de statele membre ale Organizației Națiunilor Unite (ONU), angajamentul referitor la reducerea cu 50% a risipei de alimente până în anul 2030, prevăzută în Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, adoptată în cadrul summit-ului ONU de la New York, în septembrie 2015.