Primăria Capitalei vrea să instaleze 166 de stații de încărcare cu fonduri de la AFM

Primăria Capitalei vrea să obţină de la Administraţia Fondului pentru Mediu o finanţare de 9,9 milioane lei, inclusiv TVA, în vederea montării a 166 de stații de încărcare, cu 332 de puncte destinate vehiculelor electrice sau hibrid plug-in.

În cadrul proiectului cu o valoare totală de 11.522.269 lei inclusiv TVA, contribuţia municipalităţii, reprezentând cheltuieli neeligibile, ar urma să fie de 1.566.514 lei.

Comisia Europeană a publicat pe 14 aprilie 2021 un pachet legislativ amplu denumit Fit for 55, care urmăreşte să transpună în legislaţie obiectivele Pactului verde. Pachetul se referă la obiectivul UE de a reduce emisiile nete de gaze cu efect de seră cu cel puţin 55% până în 2030, comparativ cu nivelurile din 1990.

Un element esenţial al efortului de reducere a emisiilor provenite din transportul rutier îl reprezintă tranziţia către combustibili alternativi, cu emisii mai reduse de carbon, iar energia electrică constituie sursa nouă „cel mai frecvent utilizată”, în special pentru autoturisme, se explică în referatul de aprobare.

În acest context, Administraţia Fondului pentru Mediu a elaborat Programul privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi/sau hibrid plug-in. Finanţarea programului se realizează din veniturile rezultate din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră încasate la Fondul pentru Mediu.

Amplasamentele pentru staţiile de încărcare împreună cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice, ca soluţie alternativă de alimentare cu energie electrică a staţiilor de reîncărcare, vor fi montate în apropierea instituţiilor publice/imobilelor care sunt în proprietatea/administrarea Municipiului Bucureşti. O staţie de reîncărcare va fi formată din minimum două puncte de reîncărcare, alimentate de acelaşi punct de livrare, care permite încărcarea simultană a vehiculelor electrice în curent alternativ la o putere de minimum 3,7 kW şi maximum de 22 kW la nivelul fiecărui punct de reîncărcare. (…) Staţiile de încărcare vor fi accesibile publicului”, se arată în referat.