Proiect-pilot ce prevede plantarea copacilor pe 17 kilometri de drumuri din județul Cluj

Un consilier din Cluj a propus realizarea plantațiilor rutiere pe o lungime de 17,5 kilometri de-a lungul a șase drumuri județene. Acest proiect-pilot ar putea fi replicat pe toate drumurile județene din Cluj.

„Aliniamentele de arbori de-a lungul arterelor de trafic au fost de-a lungul secolelor un semn distinctiv al peisajelor rurale din România și din Europa, în general. Acestea servesc drept habitate pentru unele dintre speciile locale, având și rol de bariere naturale împotriva unor fenomene naturale de risc (eroziune sol, viscol etc.). Ele au rol esențial în asigurarea echilibrului ecosistemelor locale, în creșterea calității aerului, aducându-și contribuția și la eforturile de adaptarea la schimbările climatice”, se arată în proiectul inițiat de Elena Muscă, consilier județean.

Beneficiile plantațiilor rutiere, în referat se menționează:

  • Reduc costurile pe termen lung legate de întreținerea drumurilor și de sănătatea oamenilor.
  • Contribuie la reducerea accidentelor: numeroase studii confirmă că jalonarea vizuală a traseului prin plantații contribuie la scăderea numărului de accidente rutiere.
  • Atenuează zgomotul.
  • Reduc necesitatea lucrărilor de drenaj, prelungind viața infrastructurii rutiere. În multe locuri au existat anterior plantații rutiere.
  • Plantarea de noi specii ar putea contracara proliferarea nedorită a salcâmilor.
  • Curățarea terenului adiacent de rădăcinile vechilor aliniamente asigură prevenirea degradării acostamentului de către acestea.
  • Protecția proprietăților situate în vecinătatea drumului.

„Acesta este un proiect pilot, prin care dorim sa stimulam administrația județeană sa demareze un program multianual pentru realizarea de plantații rutiere pe toate drumurile județene, acolo unde permit normele privind implementarea acestora”, a mai precizat Muscă.

Consilierul subliniază că măsurile propuse contribuie la o serie de obiective stabilite de lege și de documentele de politici, cum ar fi Obiectivele de Dezvoltare Durabilă 2030 și Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 (obiectivele 11, 13 și 15), Pactul Ecologic European 2050, mai multe directive europene privind calitatea aerului.

Greenpeace România a salutat inițiativa:

„Vești bune din județul Cluj. Pădurile sunt soluția pentru a proteja rezervele de apă și cursurile râurilor, pentru a stabiliza versanții abrupți și evita alunecările de teren, pentru a ocroti culturile agricole de arșița și vânturile care le usucă vara, pentru a lupta împotriva degradării solului și a asigura un microclimat local benefic tuturor animalelor, nu doar omului”, a transmis organizația.