Salubris SA Iași, salubristul pe care îl chemi prin aplicație și care te anunță dacă nu ai colectat reciclabilele corect

Posibilitatea de plasare a comenzilor de ridicare a deșeurilor prin aplicație, monitorizarea video a punctelor de colectare a deșeurilor și mașinilor de salubrizare, monitorizarea GPS a flotei de mașini și îmbunătățirea rutelor, stații inteligente pentru colectarea deșeurilor în zonele aglomerate ale Iașiului.

Sunt câteva dintre soluțiile inteligente pe care Salubris SA Iași a reușit să le implementeze și să le folosească. Nu degeaba Salubris SA a fost câștigătoarea premiului de Excelență de Inovație în Mediu a Galei Green Report pentru anul 2022.

Dr. ing. Ana-Maria Șchiopu (foto), șef birou management mediu și calitate al Salubris SA Iași, ne spune cum a reușit societatea să pună la punct sistemul, cum funcționează și cât colectează separat. Chiar dacă mai avem până a atinge țintele europene de colectare, important este să pornim cu un sistem funcțional care crește gradul de colectare de la an la an. 

 1. Compania Salubris SA Iași a reușit să obțină la Gala Green Report din acest an premiul de Excelență în Inovație de Mediu. Ce credeți că v-a diferențiat față de alți contracandidați și ce simbolizează acest premiu pentru dvs?

DA! Așa este și ne onorează acest premiu fabulos! Societatea noastră este în permanentă orientată către dezvoltarea serviciilor în folosul cetățenilor. An de an avem o strânsă comunicare și colaborare cu cetățenii municipiului Iași și astfel aflăm care este dorința acestora pentru îmbunătățirea serviciilor oferite.

De asemenea, suntem în permanentă informați asupra celor mai bune tehnologii valabile în acest domeniu, avem mereu deschiderea către nou, către inovație și dezvoltare, evident împletind ideile și proiectele proprii cu idei și tehnologii prezentate la diverse expoziții, conferințe și simpozioane de profil din țară și din Europa.

 1. Cum a contribuit digitalizarea la îmbunătățirea eficienței și performanței în activitatea de salubrizare a localităților, din perspectiva implementării tehnologiilor pe care le-ați implementat?

Digitalizarea a oferit o oportunitate nouă de a percepe serviciile de salubritate.

Am luat exemple de organizare digitală din țările dezvoltate ale Europei, le-am coroborat cu sistemele noastre și cu nevoia identificată în piață și am dezvoltat practic o nouă infrastructură de colectare și o nouă viziune asupra serviciului de salubrizare; și anume unul mult mai eficace și mai eficient din punct de vedere al consumurilor de resurse (combustibil) și din punct de vedere a dezvoltării teritoriale și racordarea tuturor cetățenilor municipiului Iași la servicii de salubritate moderne. De asemenea, prin digitalizarea serviciilor putem oferi cetățenilor un raport asupra activității noastre în timp real, astfel încât să se poată evita eventuale neînțelegeri sau neconformități.

 1. Puteți oferi exemple concrete de soluții inteligente și instrumente inovative implementate în cadrul societății Salubris pentru optimizarea activității de salubrizare?

Soluțiile smart aplicate de Salubris au dus la optimizarea activității, iar o parte dintre acestea le prezint în continuare:

 • aplicație de dispecerizare „Salubris Comenzi” dedicată terminalelor mobile Android – folosită în prezent de către persoanele juridice – care pot iniția comenzi direct din telefon și pot vedea în timp real rezolvarea comenzilor;
 • portal web pentru gestionare și dispecerizare comenzi care a condus la creșterea eficienței activității serviciilor solicitate suplimentar, prin posibilitatea executării unei comenzi în termen de 24 de ore de la primire;
 • program informatic avansat ROUTE PLANNER pentru planificarea și optimizarea rutelor mașinilor de salubritate.

Această aplicație creează și optimizează rutele de colectare a deșeurilor. Asta a dus la o creștere cu peste 67% a numărului de locații în care ajung zilnic mașinile de salubritate, cantitatea colectată de la agenții economici crescând cu un procent de peste 10 % în luna decembrie 2022 față de media lunară înregistrată în perioada ianuarie 2021-noiembrie 2021).

o Aplicația de monitorizare prin GPS a flotei auto are scopul de a controla activitatea zilnică de colectare a deșeurilor și cea de salubrizare mecanizată. Aceast fapt ducând la o creștere a eficienței activității serviciilor prestate, concomitent cu scăderea costurilor înregistrate cu utilizarea mașinilor. De exemplu în perioada ianuarie-decembrie 2022 s-a înregistrat o scădere a consumului de carburant cu circa 8 % față de aceeași perioadă a anului 2021).

 • un nou site dedicat activității de salubrizare în Iași, cu funcționalități moderne. Creearea noului site a dus la creșterea numărului de vizitatori, înregistrându-se în acest moment o medie de 6660 de persoane pe lună, care au accesat site-ul în vederea obținerii unor informații sau pentru utilizarea formularului de contact (în medie se înregistrează circa 210 mesaje pe lună primite prin intermediul site-ului).
 • ansamblu de stații inteligente de colectare și compactare a deșeurilor tip Bigbelly alimentate cu energie solară, dotate cu cu sistem wi-fi incorporat și echipate cu senzori care monitorizează și transmit în timp real informații privind nivelul de umplere.

Stațiile inteligente au fost amplasate în locurile aglomerate, în care se înregistra un volum mare de deșeuri stradale. Ele beneficiază de opțiunea de compactare a deșeurilor, utilizarea acestora a dus la scăderea frecvenței de colectare a deșeurilor în zonele în care sunt amplasate.

 • sistem de măsurare nivel de încărcare containere cu senzor și comunicații GSM cu serverul în vederea minimizării consumului de resurse și reducerii poluării;
 • sistem RFID prin care toate recipiențele de deșeuri vor fi prevăzute cu cipuri și cod unic de identificare pentru fiecare client;
 • sistem de cântărire a cantității de deșeu pe autosasiu pentru monitorizarea în timp real a cantității colectată și transportată.
 1. Cum au influențat tehnologiile aplicate, cum ar fi aplicația „Salubris Comenzi” și portalul web de gestionare a comenzilor, gradul de satisfacție al beneficiarilor serviciilor de salubritate? Cum funcționează sistemul – beneficiarii pot trimite comenzi, iar deșeurile sunt ridicate în momentul în care pubelele sunt pline?

Anual, societatea Salubris monitorizează gradul de satisfacție al clienților, atât pentru clienții persoane juridice cât și pentru persoane fizice. Din fericire pentru noi, toate aplicațiile și noile tehnologii folosite au condus la o creștere a satisfacției clienților de la an la an, o îmbunătățire substanțială a beneficiarilor care au acordat calificativul „foarte bine” s-a observat în ultimii ani (2021 – 2023) deoarece clienții au putut testa și vedea în timp real rezolvarea problemelor și situațiilor concrete cu care s-au confruntat în legătură cu managementul deșeurilor.

Aplicația „Salubris Comenzi” este aplicația care este folosită în prezent de peste 1.000 de beneficiari, cu o medie de peste 900 de comenzi pe lună (anul 2023). 

Prin intermediul aplicației se pot face următoarele operațiuni:

Se pot iniția comenzi de ridicare recipiente de deșeuri, indicând: tipul de deșeu, tipul și numărul de recipienți, locația, data și ora propusă pentru ridicare, comentarii suplimentare;

Permite vizualizarea stării comenzii: comanda nouă, comanda validată, comanda respinsă, comanda planificată, comanda executată.

Deșeurile sunt colectate după plasarea comenzii. Având în vedere că beneficiarii sunt cei care inițiază comanda, recipienții de colectare sunt goliți indiferent de cantitatea de deșeu existentă în acestea.

 1. Cum ați reușit să identificați persoanele și utilizatorii care nu respectă colectarea selectivă a deșeurilor, și cum ați abordat această problemă în cadrul proiectului de digitalizare?

Monitorizarea colectării separate a deșeurilor municipale a fost una din prioritățile societății, având în vedere faptul că legislația în domeniu a suferit numeroase modificări, incluzând în acestea și partea de urmărire a deșeurilor și trasabilitatea acestora. Printre metodele cele mai eficiente de monitorizare, vă enumerăm:

Prin verificarea prin sondaj a conținutului recipientelor de colectare, pe care am aplicat abțipilde cu diverse mesaje: CONFORM, NECONFORM, etc.;

Prin utilizarea camerelor de luat vederi amplasate la punctele de colectare a deșeurilor amplasate pe domeniul public;

Prin necolectarea deșeurilor la comenzile inițiate de beneficiari care au putut vizualiza în aplicația Salubris Comenzi că la comanda lor figura starea „Neconformă”.

O altă direcție în ceea ce privește identificarea persoanelor care nu respectă legislația a fost prin urmărirea și monitorizarea chestionarelor completate în timpul campaniilor de conștientizare.