verde

Societatea civilă: cerem respingerea amendamentelor toxice din Codul urbanismului și Legea spațiilor verzi

Societatea civilă a făcut un nou apel către Parlament, cerându-le aleșilor să respingă amendamentele dăunătoare propuse pentru Codul Urbanismului și Legea spațiilor verzi

Aceștia susțin că apărarea spațiilor verzi existente și a dreptului cetățenilor la un mediu sănătos trebuie să fie prioritare. 

Într-o scrisoare deschisă, mai multe organizații semnatare au atras atenția că în decembrie 2020, președintele României a refuzat să promulge Legea spațiilor verzi. A solicitat o revizuire a unor articole cu potențial impact negativ. In ciuda corecțiilor aduse în Senat în 2021, amendamentele problematice au fost adoptate. De Comisia de Mediu în iunie 2023, ignorând recomandările Președintelui României.

Amendamentele propuse includ, potrivit ONG-urilor:

  • Posibilitatea de a schimba categoria spațiilor verzi private, ceea ce ar permite construirea pe peste 50% din aceste spații în București.
  • Interdicția de a înregistra spațiile verzi private în documentațiile de urbanism, decât după exproprierea acestora.
  • Considerarea construcțiilor acoperite cu cel puțin 50 cm de pământ drept spații verzi. Indiferent de capacitatea acestora de a susține creșterea de arbori.
  • Înlocuirea cerinței pentru dezvoltatori de a asigura minim 20 mp de spațiu verde. Per locuitor cu un procent care nu reflectă necesitatea extinderii durabile a ariilor urbane.

Semnatarii scrisorii au subliniat că dezvoltarea urbană durabilă, adaptarea la schimbările climatice și protecția mediului în urban sunt obiective-cheie. In strategiile de dezvoltare durabilă europene și naționale.

Ignorarea acestor obiective ar putea aduce atingere angajamentelor asumate de România la nivel european.

Aceste organizații și cetățeni vor monitoriza cu atenție procesele legislative din Camera Deputaților. Si sunt pregătiți să participe la orice dezbateri necesare pentru a găsi cele mai bune soluții pentru protejarea spațiilor verzi urbane. Si pentru a asigura dreptul oamenilor la un mediu curat și sănătos.

Scrisoarea deschisă a fost inițiată în cadrul comunității Platformei de Mediu pentru București. Subliniază importanța unei acțiuni legislative responsabile în ceea ce privește mediul urban și spațiile verzi din România.