Strategia privind Schimbările Climatice aprobată de Banca pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre a aprobat

Banca pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre (BSTDB) este o instituție financiară internațională înființată de 11 țări din zona Mării Negre, printre care și România. Aceasta a aprobat prima Strategie privind Schimbările Climatice a Băncii, care cuprinde viziunea și modul de abordare a schimbărilor climatice pentru următorii 10 ani și nu numai.

Astfel, instituția de credit intenționează să își alinieze mai bine finanțările la prioritățile climatice ale statelor sale membre.

Strategia definește un rol mai activ pentru bancă în susținerea acționarilor săi de a gestiona și a diminua impactul produs de schimbările climatice, în principal prin prioritizarea finanțării proiectelor cu impact pozitiv asupra mediului și prin creșterea beneficiilor climatice în cadrul operațiunilor desfășurate. 

BSTDB este o instituție financiară internațională înființată de Albania, Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia, Grecia, Moldova, România, Rusia, Turcia și Ucraina. Sediul central este în Salonic, Grecia.