„Cine se leneveşte în lucrul lui este frate cu cel ce nimiceşte“, subliniază Biblia în Proverbe 18:9.Într-o fabulă se spune că într-o zi un brici, ieşind din prăsele, văzu oglindindu-se soarele în luciul lamei sale şi, plin de mîndrie, se revoltă în sinea lui, zicîndu-şi: „Nu mă mai întorc niciodatăCiteste mai multe