15 septembrie – Ziua Internațională a Democrației

Ziua internaţională a democraţiei este marcată, anual, la data de 15 septembrie.

În această Zi internațională a democrației, chem toți tinerii din lume să conducă acest efort important de a asigura o democrație incluzivă în toata lumea.

Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a stabilit ca, începând cu anul 2008, data de 15 septembrie să fie sărbătorită ca Zi Internaţională a Democraţiei. Aceasta zi are dubla menire de a sărbători democraţia şi de a aminti importanţa promovării şi protejării acestei valori universale.

Valorile libertăţii, respectul pentru drepturile omului şi principiul organizării de alegeri corecte şi periodice prin intermediul exprimării votului universal reprezintă elemente esenţiale de democraţie. În schimb, democraţia oferă mediul pentru protecţia şi punerea în practică a drepturilor omului.

În ceea ce priveşte drepturile omului, documentul fundamental la nivel internaţional este Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, care stipulează la articolul 21.3 legătura dintre democraţie şi drepturile omului.

”Voinţa poporului trebuie să constituie baza puterii de stat; aceasta voinţă trebuie să fie exprimată prin alegeri nefalsificate, care să aibă loc în mod periodic prin sufragiu universal, egal şi exprimat prin vot secret sau urmând o procedura echivalentă care să asigure libertatea votului”.

De asemenea, drepturile înscrise în Convenţia internaţională pentru drepturile economice, sociale şi culturale şi în instrumentele juridice în materie care acoperă drepturile de grup (precum populaţiile indigene, minorităţile, persoanele cu dizabilităţi) sunt esenţiale pentru democraţie pentru că ele asigură o distribuţie echitabilă privind accesul la drepturile civile şi politice.