A fost lansat Ghidul de Relocare de la Oraş la Sat

Patria Bank şi Nişte Orăşeni lansează Ghidul de Relocare din Urban în Rural, cu ajutorul căruia cei ce doresc să se mute în rural să cerceteze şi să evalueze localitatea în care se vor muta din punctul de vedere al factorilor ce alcătuiesc indicele de calitate a vieţii, conform unui comunicat al băncii.

“Peste 109.000 români s-au mutat în anul 2017 de la oraş la sat, în timp ce doar 87.000 s-au mutat de la sat la oraş în aceeaşi perioadă, o arată ultimele date ale Institutului Naţional de Statistică. Iar această tendinţă a migraţiei a fost intensificată în acest an, stimulată de contextul pandemic, în care din ce în ce mai mulţi români tineri şi activi au început să reconsidere traiul pe care îl au în oraşele mari şi să caute alternative de relocare temporară sau permanentă în comunităţile rurale, în zonele unde au copilărit şi nu numai. Procesul a fost posibil şi prin extinderea sistemului de lucru de la distanţă”, se menţionează în comunicat.

Într-un astfel de context, s-a născut iniţiativa Nişte Orăşeni, un proiect propus de agenţia de comunicare Pukka şi închegat alături de echipa Patria Bank.

“Ideea de Nişte Orăşeni, a apărut în bătătură. Eram un orăşean refugiat din calea Stării de Urgenţă, adăpostit cu întreaga familie, 4 generaţii sub acelaşi acoperiş al casei bunicilor. Am început să mă gândesc cum aş putea găsi locatari pentru multele case frumoase şi nelocuite din satul meu, cum să ajut satul să renască. Slătioara, jud. Vâlcea, este o comună extrem de frumoasă, cu uliţe asfaltate, internet de mare viteză şi staţie de colectare selectivă. Cu ajutorul PatriaBank am iniţiat un grup de cercetare la faţa locului, format din 6 specialişti din domenii complementare, care să analizeze localitate din punctul de vedere a factorilor ce alcătuiesc indicele de calitate a vieţii. Rezultatul general va lua forma unui Ghid de relocare de la oraş la sat,cu ajutorul căruia cercetarea noastră să fie aplicabilă de cei interesaţi şi altor localităţi, toate acestea din dorinţa de a oferi orăşenilor oportunitatea de a se reloca în comunităţi rurale care să le împlinească aşteptările”, a declarat Octavian Viorel, creative @pukka.

Ştefania Cristescu, director Marketing şi Comunicare Patria Bank, a subliniat că proiectul “Nişte Orăşeni” oferă un cadru general de analiză la care se poate raporta oricine doreşte să se mute la ţară, un instrument util cu o exemplificare concretă pe o comunitate.

Rezultatul cercetării a luat forma unui Ghid de relocare de la oraş la sat realizat urmând metodologia pusă la dispoziţie către Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii şi oferă o viziune globală asupra traiului la sat, urmărind următoarele dimensiuni: populaţie, educaţie, sănătate, mediu social, mediu natural, soluţii de locuire, servicii publice şi servicii private.

Ghidul este disponibil şi poate fi consultat pe www.nisteoraseni.ro şi pe blogul băncii, iar grupul de cercetare care l-a realizat este format din: Marius Chivu (co-iniţiator al proiectului, scriitor şi specialist pe teme de educaţie), Octavian Viorel (co-iniţiator al proiectului), Claudia Petrescu (cercetător ştiinţific la Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii), Ana Irina Lupu (arhitect şi specialist pe teme ce ţin de urbanism), Florin Stoican (preşedinte al asociaţiilor Kogayon şi Parcul Natural Văcăreşti, specialist pe teme de mediu) şi Cornelia Florea (sociolog).