Creșterea țintei de colectare pentru DEEE va duce la creșteri de preț pentru echipamentele IT, electrice și electronice

Ținta națională de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice va crește, începând cu 1 ianuarie 2021 la 65% de la 45%, fapt care va genera o majorare atât a prețurilor pentru echipamentele IT, electrice și electronice, cât și a tarifelor organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului (OIREP) din domeniu. 

Dacă rămânem cu această țintă, rezultatul va fi că echipamentele IT, electrice și electronice în principiu o să coste mai scump, o să fie necesar să introducem în prețul echipamentului penalitatea pentru  cantitatea pe care nu putem să o colectăm”, a declarat Ion Maican, Director General System Plus, în cadrul conferinței “Retrospectiva 2020. Previziuni 2021 în gestionarea DEEE”.

De asemenea, Adrian Vîrlan, auditor de mediu Romstal Investment, a abordat subiectul creșterii tarifului de timbru verde.

Din păcate această creștere extrem de rapidă a țintelor pentru anul 2021 se va reflecta în primul rând în costuri și mă refer aici și la costurile de gestionare pe care producătorul va trebui să le suporte pentru atingerea țintelor, tarifele OTR-urilor probabil că vor crește pentru a exista posibilitatea deconstituire a anumitor provizioane pentru plata eventualelor penalități în contextul în care este clar că ținta de 65% este foarte puțin probabil de atins”, a spus Adrian Vîrlan.

În plus, Dragoș Călugăru, director general ECOTIC, a prezentat propunerea ECOTIC de implicare a tuturor actorilor și a subliniat faptul că “OTR-urile, ca reprezentanți ai producătorilor, nu pot fi făcute responsabile pentru inactivitatea unor actori sau supra-activitatea sistemului informal.”

2020, an atipic pentru fluxul de colectare

Din punctul de vedere al lui Valentin Negoiță, președintele ECOTIC, 2020 a fost atipic pentru fluxul de colectare datorită instituirii stării de urgență și de alertă: închiderea multor puncte de colectare municipale, dispariția unor colectori din piață, baza colectării rămânând retail-ul.

Anul 2020 a însemnat, însă, și timp de analiza și reflecție. Astfel, WEEE Forum a realizat împreună cu UNITAR studiul WEEE Flows 2020. Studiul identifică situația existentă în țările europene, problemele cu care ne confruntăm în atingerea țintelor de colectare și face recomandări pentru îmbunătățireacolectării de DEEE. Între acestea, se detașează “abordarea toți actorii”, adică responsabilizarea și implicarea tuturor actorilor din fluxul de DEEE: autorități publice locale, salubrizatori, producători, retail, colectori și reciclatori, abordare pe care o dorim și noi inclusă în legislația românească”, a punctat Valentin Negoiță.