IRENA încheie noi parteneriate pentru a accelera transformarea energiei

Agenția Internațională pentru Energie Regenerabilă (IRENA) a semnat o serie de noi acorduri în cadrul celei de-a unsprezecea Adunări, încheiată recent. Reuniunea de patru zile, care a avut loc pentru prima dată, a adus laolaltă aproape 100 de reprezentanți ministeriali și 2.000 de participanți pentru a discuta măsurile necesare pentru adoptarea surselor regenerabile de energie într-un an în care acțiuni pentru climă sunt critice.

În cadrul Adunării, IRENA a semnat parteneriate cu trei instituții importante din sectorul public și privat, promovând angajamentul de lungă durată al Agenției pentru acțiuni de transformare a energiei, dezvoltate în cooperare cu actori cheie. Memorandumurile de înțelegere au fost formalizate cu Organizația pentru Alimentație și Agricultură (FAO), Power Africa și Enel Foundation.

În cadrul noului acord cu Enel Foundation, cele două părți vor împărtăși date și idei despre dezvoltarea economiei pe bază de hidrogen verde, o componentă centrală a economiilor neutre din punct de vedere al emisiilor de carbon până în 2050.

IRENA estimează că cel puțin 1.700 GW de capacitate a electrolizorului alimentat din surse regenerabile este necesară până la mijlocul secolului, pentru a produce cantitatea de hidrogen verde de care este nevoie pentru un viitor cu zero emisii.

Power Africa
Conform acordului cu Power Africa, cele două părți vor lucra pentru a extinde accesul la electricitate accesibilă, fiabilă și modernă prin soluții de energie off-grid care utilizează tehnologii regenerabile și complementare pentru a îmbunătăți activitatea economică și pentru a spori furnizarea de servicii sociale esențiale, precum educație, agricultură, apă și asistență medicală.

Acordul semnat de directorul general al IRENA, Francesco La Camera, și coordonatorul Power Africa, Mark Carrato, va include, de asemenea, eforturi comune pentru îmbunătățirea furnizării de energie electrică către comunitățile și așezările de refugiați, inclusiv prin Coaliția Comunităților Inteligente susținută de Power Africa. De asemenea, se vor depune eforturi pentru a dezvolta în comun capacități interne care să faciliteze accesul mai mare la finanțarea energiei regenerabile pentru antreprenorii africani.

Enel Foundation
În cadrul noului acord cu Enel Foundation, cele două părți vor împărtăși date și idei despre dezvoltarea economiei pe bază de hidrogen verde, o componentă centrală a economiilor neutre din punct de vedere al emisiilor de carbon până în 2050. IRENA estimează că cel puțin 1.700 GW de capacitate a electrolizorului alimentat din surse regenerabile este necesară până la mijlocul secolului, pentru a produce cantitatea de hidrogen verde de care este nevoie pentru un viitor cu zero emisii.

Semnat de directorul general al IRENA și directorul executiv al grupului Enel, Francesco Starace, parteneriatul va include, de asemenea, cooperare cu privire la inițiativele de implicare a tinerilor și la tendințele pieței regionale. Parteneriatele public-privat reprezintă un punct important al activității agenției, deoarece urmărește să mobilizeze expertiza, inovațiile și capitalul din sectorul privat pentru a avansa tranziția energetică globală.

INGEGNERE FRANCESCO STARACE, AMMINISTRATORE DELEGATO ENEL HOLDING

Francesco La Camera, directorul general al IRENA a comentat că dezvoltarea tineretului și a sectorului hidrogenului sunt două probleme cheie în transformarea energiei și că agenția salută parteneriatele cu firme din sectorul privat care împărtășesc viziunea agenției pentru un viitor cu emisii reduse de carbon.

Organizația pentru Alimentație și Agricultură

În cadrul memorandumului de înțelegere cu FAO, IRENA își propune să contribuie la îmbunătățirea profitabilității și durabilității sectoarelor alimentare și agricole prin accelerarea utilizării surselor regenerabile de energie și a bioenergiei durabile, favorizând în același timp adaptarea la climă și reziliența. Subiectul a fost în centrul atenției în timpul Adunării, care a inclus o reuniune ministerială găzduită de IRENA, EAU și ONU cu privire la inițiativele, politicile și obiectivele menite să ofere simultan beneficii alimentare, energetice și climatice.