Nicușor Dan cere suspendarea pentru doi ani a documentelor care permit transformarea spațiilor verzi din București în zone construibile

Consiliul General al Municipiului București va vota pe 26 februarie propunerea primarului Nicușor Dan de a suspenda pentru doi ani Planurile Urbanistice Zonale (PUZ) ale sectoarelor 2, 3, 4, 5 și 6. Motivația este aceeași în fiecare caz: spațiile verzi ar urma să devină zone construibile.

Potrivit unor proiecte care se află pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General de pe 26 februarie, Nicușor Dan cere Consiliului General suspendarea pentru doi ani a Planurilor Urbanistice Zonale a tuturor sectoarelor, cu excepția sectorului 1, unde un astfel de document nu a fost aprobat.

Dacă va fi aprobată, suspendarea PUZ-urilor începe de pe 5 martie. Pe perioada de suspendare, certificatele de urbanism și autorizațiile de construire / desființare emise de Primarul Municipiului București și de primarii sectoarelor Municipiului București vor respecta prevederile documentațiilor de urbanism anterioare. Prevederile de suspendare se aplică inclusiv certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire / desființare aflate în curs de emitere la data intrării în vigoare a hotărârilor, prevăd proiectele de hotărâre.

Sectorul 2

PUZ-ul Sectorului 2, aprobat pe 13 august 2020, prevede scăderea spațiilor verzi cu 21,5 ha. Referatul subliniază și o situație în care legea este încălcată de trei ori – construcțiile de pe malul Peninsulei Tei.

„Bilanțul propus prin PUZ prevede o suprafață de 422,53 ha de spații verzi, în scădere fața de suprafața de spații verzi publice înregistrată în Registrul Spațiilor Verzi, care era de aproximativ 444 ha. Reducerea suprafețelor verzi este sancționată, pe lângă nulitatea actelor, prin art. 96 din OUGnr. 195/2005 și prin art. 23 din Legea nr. 24/2007 cu amendă pentru fiecare metru pătrat de spațiu verde afectat. Reducerea spațiilor verzi nu este oportună nici prin prisma procedurii de infringement pe calitatea aerului deschisă față de România de către Comisia Europeană pentru calitatea precară a aerului din capitală. În concluzie, schimbarea destinației spațiilor verzi prevăzute că atare în PUG și, în final, diminuarea spațiilor verzi din Sectorul 2 reprezintă o vătămare adusă dreptului locuitorilor Municipiului București la un mediu sănătos, astfel că PUZ Coordonator Sector 2 nesocotește un interes public major”, se arată în referatul de aprobare semnat de Nicușor Dan.

„Situația construcțiilor de pe malul Peninsulei Tei prezintă o triplă încălcare a legii. În primul rând, aceste construcții sunt edificate foarte aproape de malul apei, în interiorul zonei de inundabilitate, unde art. 49 din Legea apelor nr. 107/1996 interzice realizarea construcțiilor de tipul locuințelor”, se arată în document.

Celelalte două încălcări ale legii sunt ocuparea domeniului public și aprobarea de documentații de urbanism pentru construcții fără autorizația de construcție.

Sectorul 3

„PUZ Coordonator Sector 3 încalcă prevederile art. 71 din OUG 195/2005 care interzic schimbarea destinației, strămutarea sau diminuarea spațiilor verzi, indiferent de regimul de proprietate. Mai precis, șase terenuri, în suprafață totală de aprox. 43 de hectare, își schimbă funcțiunea din spațiu verde în spațiu construibil”, se arată în document.

„Pe toate cele șase terenuri de la punctul anterior au fost deja autorizate construcții pe spațiul verde. Prin urmare PUZ Coordonator Sector 3 are că scop intrarea în legalitate a acestor imobile construite nelegal. Cinci terenuri, în suprafață totală de 63,5 hectare, își schimbă funcțiunea din L în M2 și trec astfel, de la înălțimi maxime de P+2-P+4 la înălțimi maxime de P+14. […] O astfel de modificare a funcțiunii unor UTR-uri înseamnă o densificare exagerată, care se încadrează în practica urbanismului derogatoriu, cu consecința supraaglomerării traficului, a suprasolicitării rețelelor de utilități și afectarea nivelului de viață al locuitorilor”, se arată în referatul de aprobare semnat de Nicușor Dan.

Tribunalul București a anulat la începutul lunii februarie Planul Urbanistic Zonal al Sectorului 3, elaborat de Primăria Sector 3 și aprobat de Consiliul General în ianuarie 2019. Decizia poate fi atacată cu recurs.

 Sectorul 4

Planul Urbanistic Zonal – Zona de Sud a Sectorului 4, întocmit în 26 iulie 2018, trebuie suspendat din următoarele motive:

„PUZ Zona de Sud a Sectorului 4 este o documentație de urbanism care derogă de la Planul Urbanistic General. Acesta prevede o dezvoltare urbană a zonei de sud a sectorului 4 care nu este echilibrată in privința funcțiunii de spațiu verde, în condițiile în care Bucureștiul are o problema pe calitatea aerului, fiind deschisă de către Comisia Europeană procedura de infringement față de Romania pentru aerul din București. O suprafață considerabilă care avea funcțiunea de sere și care este oportun a fi exploatată ca spațiu verde devine construibilă.”

Sectorul 5

„Calculul suprafeței de spațiu verde pe cap de locuitor pornește de la premisele false ale suprafeței spațiului verde existent și al unui număr redus al locuitorilor, cifra de spațiu verde pe cap de locuitor pe care o propune PUZ Coordonator Sector 5 este sub nivelul de 26mp prevăzut de art. 10 din Legea nr. 24/2007 a spațiilor verzi și, mai mult decât atât, PUZ Coordonator Sector 5 propune o reducere cu 41% a spațiului verde de la 369, 6 ha la 219, 77 ha. Deși PUZ Sector 5 propune o densificare a sectorului, deci o creștere a numărului de locuitori, atunci când calculează bilanțul teritorial al spațiului verde pe cap de locuitor, ia în calcul numărul de locuitori actuali, fără să țină cont de densificarea pe care el însuși o propune”, se arată în document.

În plus, „PUZ SECTOR 5 reduce suprafața fondului forestier național, operațiune care se poate face doar prin Hotărâre de Guvern. Amplasamentul de 103 ha (reprezentând peste 3,33% din suprafața sectorului 5), încadrat conform PUG în UTR V6 -pădure de agrement, își schimbă funcțiunea fie în V1a, V3b (funcțiune de spații verzi), fie în L sau M (funcțiuni construibile). PUZ Sector 5 modifică pentru anumite UTR-uri coeficientul de utilizare a terenului (CUT), mărindu-l pe acesta cu mai mult de 20% cât permite art. 32 alin (7) din Legea 350/2001 privind amenajarea teritorială și urbanismul.”

Pentru acest document s-au înaintat trei plângeri prealabile de suspendare/anulare: USR, Naciu Vladimir și Soare Elena.

Sector 6

Printre motivele invocate pentru suspendarea PUZ-ului se numără:

„PUZ sector 6 propune 1000 ha spațiu verde, calculând o valoare de 28,56mp de spațiu verde pe cap de locuitor, însă valoarea această a rezultat că urmare a unei raportări la populația stabilă a sectorului din 2009, deci de acum 12 ani. De asemenea, dintre cele 1000 de ha de spații verzi, 600 de ha sunt însumate din presupusul procent de 30% spații verzi pe care fiecare UTR ar trebui să îl aibă, dar care în realitate este fie mai mic, fie nu există. Mai mult, din acest procent teoretic de 30% pe care PUZ Sector 6 îl contorizează drept spațiu verde existent, doar 20% este amenajat obligatoriu la sol, 10% putând fi amenajat pe terasele construcțiilor, peste subsol sau realizat din fațade verzi”, se arată în raport.

În plus, schimbă destinația unor UTR-uri prevăzute ca spații verzi în PUG și le face construibile (M3, M3a2, M2). De asemenea, sunt transformate anumite UTR-uri cu funcțiuni de locuire în UTR-uri cu locuire mai densă, fără nicio justificare.

Plângeri prealabile referitoare la PUZ-ul sectorului 6 au fost formulate de USR și Asociația Salvați Zona Verde Domnișoara Pogany. Tribunalul București a anulat PUZ-ul pe 17 noiembrie 2020.