Obligaţiuni asociate obiectivelor de sustenabilitate de 500 milioane lire lansate de Enel

Obligaţiuni asociate obiectivelor de sustenabilitate de 500 milioane lire lansate de Enel

Enel Finance International, compania de finanțare înregistrată în Olanda controlată de Enel SpA , a lansat o tranșă de obligațiuni „asociate cu obiectivele de sustenabilitate” pentru investitorii instituționali de pe piața lirei sterline în valoare totală de 500 de milioane de lire sterline, echivalentul a circa 550 de milioane de euro.

Emisiunea, care este garantată de Enel, a fost supra-subscrisă de aproape șase ori, cu oferte de aproximativ 3 miliarde de lire sterline și participarea semnificativă a investitorilor responsabili social (SRI), permițând Grupului Enel să-și diversifice în continuare baza de investitori.

Succesul emisiunii este un semnal clar al recunoașterii strategiei de sustenabilitate a Grupului și a capacității sale de a genera valoare, contribuind la realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă („ODD”) stabilite de Organizația Națiunilor Unite.

Valoarea sustenabilității s-a reflectat încă o dată în cerere și în mecanica de stabilire a prețurilor emisiunii, permițând Enel să obțină un avantaj financiar egal cu 15 puncte de bază comparativ cu o emisiune de obligațiuni fără caracteristici de durabilitate.

Această emisiune de obligațiuni, prima de acest gen de pe piața lirei sterline, este menită să răspundă nevoilor de finanțare obișnuite ale Grupului și vine în urma adoptării de către Enel a unui „Cadru de finanțare asociat obiectivelor de sustenabilitate, primul cadru din lume care prezintă întreaga strategie de finanțare sustenabilă în mai multe soluții de finanțare (documente comerciale, împrumuturi și obligațiuni), integrând pe deplin sustenabilitatea în programul global de finanțare al Grupului.

Cadrul este aliniat cu „Principiile obligațiunilor asociate cu obiectivele de sustenabilitate” ale Asociației Internaționale a Pieței de Capital (ICMA) și „Principiile de împrumut asociate obiectivelor de sustenabilitate” ale Asociației de Împrumut (LMA), după cum a fost verificat de către furnizorul Vigeo Eiris.

În conformitate cu Cadrul, obligațiunea este corelată cu indicatorul cheie de performanță (KPI) al „Ponderii capacității instalate de energie din surse regenerabile” (respectiv, ponderea capacității instalate de energie din surse regenerabile consolidate din capacitatea totală instalată consolidată) și de realizarea unei Ținte de Performanță Sustenabilă („SPT”) egală sau mai mare de 60% până la 31 decembrie 2022 (la 30 iunie 2020, indicatorul era egal cu 51,9%). Pentru a asigura transparența rezultatelor, realizarea țintei va fi certificată printr-un raport de asigurare specific, emis de un auditor angajat cu acest scop.

Emisiunea a fost structurată într-o singură tranșă de 500 de milioane de lire sterline plătind o rată de 1,000% până la 20 octombrie 2027. Prețul de emisiune a fost stabilit la 99,747%, iar randamentul efectiv la scadență este egal cu 1,038%. Data de soluționare a emisiunii este 20 octombrie 2020.

Rata dobânzii va rămâne neschimbată până la scadență, sub rezerva îndeplinirii la 31 decembrie 2022 a țintei SPT indicată mai sus. Dacă obiectivul nu este atins, se va aplica un mecanism de creștere, care va majora rata cu 25 puncte de bază începând cu prima perioadă de dobândă ulterioară publicării raportului de asigurare al auditorului.

În paralel cu emisiunea, Enel a încheiat cu o bancă un acord inovator pentru un „curs de schimb valutar încrucișat legat de sustenabilitate”, care va fi acoperit împotriva riscului cursului de schimb al lirei sterline cu euro și al ratei dobânzii. Caracteristica unică a acestui instrument derivat este angajamentul ambelor contrapartide de a realiza ținte SPT specifice și ambițioase, cu o reducere a costului tranzacției pe baza capacității fiecărei părți de a-și îndeplini ținta SPT.

Cererea puternică a investitorilor pentru „obligațiunea asociată obiectivelor de sustenabilitate” emisă de EFI confirmă încă o dată aprecierea piețelor financiare pentru strategia solidă de sustenabilitate a grupului și impactul acesteia asupra rezultatelor economice și financiare, cu o strategie financiară axată din ce în ce mai mult pe finanțarea sustenabilă și în conformitate cu obiectivul de a obține o cotă a finanțării durabile egală cu 43% în 2022 și 77% în 2030 din datoria totală brută a Grupului.