Portul Constanţa, partener într-un proiect Green Deal pentru furnizarea de energie de la țărm

Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța este partener în cadrul proiectului EALING, proiect care se referă la posibilitatea navelor de a se alimenta cu energie electrică de la mal pe timpul staționării în porturi și de a nu mai consuma carburanți pentru producerea ei, reducându-se considerabil emisiile de gaze în atmosferă.

Proiectul EALING are la bază necesitatea implementării soluțiilor OPS (Onshore Power Supply – furnizarea de energie de la țărm) în porturile maritime TEN-T, pentru a răspunde în special cerințelor formulate în European Green Deal, precum și în alte Directive UE ce privesc crearea și utilizarea infrastructurii dedicate combustibililor alternativi, precum și stabilirea unui cadru pentru facilitarea investițiilor durabile în acest domeniu.

Proiectul EALING are un buget de 6,96 milioane de euro și este finanțat prin programul european Connecting Europe Facility 2019. Perioada de desfășurare a proiectului este 01.06.2020 – 30.06.2023. Bugetul CN APM SA este 101.194 euro, din care finanțare CEF 50.597 euro și surse proprii 50.597 euro.

Coordonatorul proiectului este Fundația Valencia Port, cei 16 parteneri implicați fiind porturi, asociații profesionale, autorități din Spania, Italia, Germania, Grecia, Bulgaria, România, Slovenia și Portugalia.

Obiectivele proiectul EALING:
– Evaluarea performanțelor operaționale și de mediu ale porturilor participante, în cadrul operațiunilor de alimentare a diferitelor tipuri de nave (Ro-Ro, Ro-Pax, portcontainere, nave de pasageri);

– Contribuția la dezvoltarea în continuare a unui cadru comun armonizat și interoperabil al UE pentru implementarea infrastructurii și echipamentelor OPS în porturi, cu o strânsă cooperare între toate părțile interesate din sectorul maritim, în conformitate cu cadrul tehnic și legislativ al UE;

– Realizarea tuturor studiilor tehnice, de mediu, socio-economice și financiare necesare pentru accelerarea pregătirii și lansării etapei de lucrări de infrastructură OPS;

– Implementarea infrastructurii și echipamentelor OPS în cel puțin 16 porturi din diferite regiuni ale UE: Marea Mediterană, Marea Neagră și Atlantic.