Studiu. 46% dintre adulții din România au auzit de Dezvoltare Durabilă

Un studiu care s-a încheiat în februarie a avut ca scop măsurarea opiniei publice cu privire la conceptul de dezvoltare durabilă și a gradului de cunoaștere a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă din cadrul Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă a României 2030. Concluziile arată că 46% dintre adulții din România au auzit de Dezvoltare Durabilă.

Secretariatul General al Guvernului prin Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă a încheiat primele două cercetări sociologice din cadrul proiectului au avut drept scop măsurarea opiniei publice cu privire la conceptul de dezvoltare durabilă, cât și a gradului de cunoaștere a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă din cadrul Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă a României 2030 (SNDDR 2030). Acestea s-au desfășurat în perioadele decembrie 2019 – ianuarie 2020 și ianuarie – februarie 2020. La ambele cercetări au participat 1.001 de persoane.

Din analiza rezultatelor generale ale cercetărilor rezultă că:

 • aproape jumătate (46%) din populația adultă a României a auzit de Dezvoltare Durabilă
 • aproape un sfert dintre persoanele chestionate (22%) știu că România are o Strategie Națională pentru Dezvoltare Durabilă până în 2030
 • doar 10% din populație afirmă că au auzit de Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă adoptată de Organizația Națiunilor Unite.

De asemenea, în ceea ce privește nivelul de satisfacție al populației cu privire la temele specifice ce stau în spatele fiecărui obiectiv pentru dezvoltare durabilă din cadrul SNDDR 2030, rezultatele cercetărilor au relevat că nivelul cel mai ridicat de satisfacție îl regăsim în cazul accesului public la informații. Astfel, peste trei sferturi din cetățeni sunt mulțumiți de acest aspect al realității sociale din România.

La strânsă distanță, 71% din cei chestionați sunt puternic mulțumiți de accesul la apă potabilă și de accesul la educație pe tot parcursul vieții (educația continuă). În jur de două treimi dintre cetățeni sunt mulțumiți de cum decurg lucrurile în privința egalității de șanse între femei și bărbați.

Alte subiecte de mulțumire (nivel de satisfacție în jur de 50%) sunt:

 • accesul la hrană sănătoasă
 • protecția minorităților naționale
 • protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului
 • rețelele de apă și canalizare
 • dezvoltarea orașelor
 • promovarea unui stil de viață în armonie cu natura.

La polul opus, nivelul cel mai scăzut de mulțumire este la adresa felului în care sunt protejate pădurile în România. Sub o zecime din respondenți (9%) afirmă că sunt mulțumiți de felul în care merg lucrurile în România din acest punct de vedere. Niveluri foarte scăzute de satisfacție identificăm și în cazul reducerii sărăciei, a reducerii corupției, a risipei de produse alimentare și a combaterii infracționalității.

Informațiile și rezultatele complete ale celor două cercetări sunt disponibile aici. În cadrul proiectului vor fi realizate 50 de barometre care vor fi încărcate aici.

17 Obiective de Dezvoltare Durabilă

Agenda 2030 cuprinde cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD), reunite informal şi sub denumirea de Obiective Globale. Prin intermediul Obiectivelor Globale, se stabileşte o agendă de acţiune ambiţioasă pentru următorii 15 ani în vederea eradicării sărăciei extreme, combaterii inegalităţilor şi a injustiţiei şi protejării planetei până în 2030.

 1. Fără sărăcie – Eradicarea sărăciei în toate formele sale şi în orice context.
 2. Foamete „zero” – Eradicarea foametei, asigurarea securităţii alimentare, îmbunătăţirea nutriţiei şi promovarea unei agriculturi durabile.
 3. Sănătate şi bunăstare – Asigurarea unei vieţi sănătoase şi promovarea bunăstării tuturor la orice vârstă.
 4. Educaţie de calitate – Garantarea unei educaţii de calitate şi promovarea oportunităţilor de învăţare de-a lungul vieţii pentru toţi.
 5. Egalitate de gen – Realizarea egalităţii de gen şi împuternicirea tuturor femeilor şi a fetelor.
 6. Apă curată şi sanitaţie – Asigurarea disponibilităţii şi managementului durabil al apei şi sanitaţie pentru toţi.
 7. Energie curată şi la preţuri accesibile – Asigurarea accesului tuturor la energie la preţuri accesibile, într-un mod sigur, durabil şi modern.
 8. Muncă decentă şi creştere economică – Promovarea unei creşteri economice susţinute, deschise tuturor şi durabile, a ocupării depline şi productive a forţei de muncă şi a unei munci decente pentru toţi.
 9. Industrie, inovaţie şi infrastructură – Construirea unor infrastructuri rezistente, promovarea industrializării durabile şi încurajarea inovaţiei.
 10. Inegalităţi reduse – Reducerea inegalităţilor în interiorul ţărilor şi de la o ţară la alta.
 11. Oraşe şi comunităţi durabile – Dezvoltarea oraşelor şi a aşezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliente şi durabile.
 12. Consum şi producţie responsabile – Asigurarea unor tipare de consum şi producţie durabile.
 13. Acţiune climatică – Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice şi a impactului lor.
 14. Viaţa acvatică – Conservarea şi utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor şi a resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă.
 15. Viaţa terestră – Protejarea, restaurarea şi promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea şi repararea degradării solului  și stoparea pierderilor de biodiversitate.
 16. Pace, justiţie şi instituţii eficiente – Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toţi şi crearea unor instituţii eficiente, responsabile şi incluzive la toate nivelurile.
 17. Parteneriate pentru realizarea obiectivelor – Consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă.