Vrei să participi la Conferințele Green Report – Circular 7 ?

România este pe cale sa rateze țintele asumate pentru 2020 privind ratele de reciclare pentru deșeurile municipale (50%). Reciclam oficial doar 13%, iar aproape 70% aruncăm la gropile de gunoi, în condițiile în care pentru unele gropi de gunoi avem deja declanșate proceduri de infringement.

Deși a devenit obligatoriu de la 1 ianuarie 2019, sistemul “plătești pentru cât arunci” nu este implementat sau, in cel mai bun caz, functioneaza cu sincope și nu la nivelul întregii țări.

Cantitățile de deșeuri “duse la groapă” nu scad. Dimpotrivă, costurile pentru UAT-uri sunt în creștere, prin taxarea depozitării (de la 30 lei/t in 2019, la 80 lei/t în 2020).

Sistemul de garanție-depozit pentru ambalajele returnabile funcționează și el cu sincope, deși în multe țări acesta și-a dovedit utilitatea.

Din punct de vedere legislativ România pare să aibă toate pârghiile necesare pentru a-și atinge țintele viitoare de reciclare, însă implementarea eficientă a acestora este scurtcircuitată.

Cine este de vină pentru ratarea țintelor de reciclare? Când și cum vom reuși să ne apropiem de viitoarele ținte? Cât și cum vom plăti pentru ineficiență? Vom mai putea folosi fondurile europene destinate investițiilor de mediu? De ce nu reprezintă incinerarea deșeurilor o soluție? De ce ne temem de o taxă mai mare pentru depozitarea deșeurilor la groapa de gunoi? Când vom închide gropile de gunoi? Ne va fi suficient următorul deceniu pentru a rezolva problema deșeurile municipale?

Infrigement posibil și în zona DEEE

Partea a doua a dezbaterii readuce în atenție scrisoarea de notificare cu privire la deficiențele în adoptarea normelor UE privind DEEE transmisă, la începutul anului 2019, de către Comisia Europeană. Dacă România nu ia măsuri în acest sens, Comisia Europeană poate decide să trimită mai departe o notificare către Curtea Europeană de Justiție și să impună sancțiuni financiare semnificative.

Astfel, începând cu data de 1 ianuarie 2020, operatorii economici care introduc pe piața națională echipamente electrice și electronice vor datora contribuția de 4 lei/kg, respectiv 20 lei/kg (pentru lămpi), pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri de echipamente electrice și electronice corespunzătoare obligațiilor anuale de colectare (45%) și cantitățile efectiv colectate.

Totodată, începând cu 1 ianuarie 2020, producătorii de EEE-uri vor fi obligați să se înregistreze și în format online în Registrul național al producătorilor de EEE-uri.

În perioada 2017 – 2020, rata de colectare pe care trebuie să o atingă producătorii de echipamente electrice și electronice este de 45%. O altă modificare va intra în vigoare începând cu anul 2021, și anume rata obligatorie de colectare va crește la 65%.

În aceste condiții se ridică mai multe întrebari legate de modul în care vor fi implementate aceste noi cerințe.

Obiective

  • Identificarea căilor de îmbunătățire a managementului deșeurilor și creștere a țintelor de reciclare;
  • Discuție aplicată despre cât de bine este implementat sistemul “plătești pentru cât arunci” la nivel național, care sunt dificultățile întâmpinate și care sunt propunerile de îmbunătățire;
  • Găsirea de soluții pentru îmbunătățirea relațiilor dintre autoritățile locale, OIREP-uri, societățile de salubrizare și stațiile de sortare, dar și care sunt soluțiile de dezvoltare și completare a noii legislații;
  • Identificarea corectă a procedurilor de aplicare pentru sistemul garanție-depozit.