Acordurile energetice daneze.O societate neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon

Mesaje cheie

Acordurile energetice sprijină obiectivul pe termen lung al Danemarcei de a deveni o societate neutră din carbon până în 2050, obiectiv stabilit pentru prima dată în 2011 în Strategia energetică 2050. Acordurile energetice au contribuit cu succes la crearea unui climat de încredere pentru investitorii în energie curată și acceptare publică pentru a sprijini consumatorul prețurile unei astfel de energie.

Provocare

Danemarca și-a stabilit obiectivul pe termen lung de a deveni o societate neutră în carbon până în 2050, în 2011. Obiectivele intermediare includ atingerea a 30% din resursele regenerabile de energie din aprovizionarea totală cu energie primară până în 2020 (atins în 2016) și 55% până în 2030. Agenția Daneză pentru Energie a estimat că, fără politici suplimentare, ponderea surselor regenerabile ar stagna, iar consumul de combustibili fosili și emisiile de gaze cu efect de seră riscă să crească după 2020.

Abordare

Acordurile energetice fac parte dintr-o lungă tradiție de acorduri politice scrise între partidele politice din Parlamentul danez. Aceste acorduri sunt instrumente neobligatorii din punct de vedere juridic în afara procesului legislativ normal și obligă părțile să susțină legislația necesară implementării acestuia. Partidele folosesc acordurile politice pentru a se „lega” reciproc la decizii care se pot dovedi nepopulare (de exemplu, reforma structurală) sau pentru care continuitatea pe termen lung este esențială (de exemplu, stimulente pentru companii să investească în surse regenerabile). De exemplu, Danemarca s-a angajat să elimine treptat producția de energie electrică din cărbune până în 2030. Acordul energetic din 2012 a stabilit cadrul pentru 2012-20, care a fost apoi extins în Acordul energetic din 2018 pentru 2020-24.

Acordul Energetic din 2018 include zece priorități, cu mai multe inițiative pentru fiecare. Acordul se bazează în mare parte pe recomandările din 2017 făcute de o comisie independentă pentru energie. Acesta propune, de exemplu, creșterea flexibilității sistemului energetic, eliminarea restricțiilor asupra producției sub formă de cerințe combinate de căldură și energie (CHP), implementarea de soluții bazate pe piață și neutre tehnologice, eliminarea treptată a subvențiilor (cu excepția centralelor CHP existente) și urmărirea cooperării internaționale. Are un accent puternic pe rentabilitate. Conform acordului, granturile unice pentru investiții neutre din punct de vedere tehnologic vor înlocui tarifele de alimentare într-o trecere către soluții care răspund mai mult la condițiile de piață în schimbare. În acest scop urmează să fie alocate aproximativ 560 de milioane de euro de la bugetul de stat pentru 2020-2024.

Instrumentele de punere în aplicare precum cadrul politic, de reglementare și analitic vor completa acordul pentru a contextualiza anumite inițiative privind sursele regenerabile și eficiența energetică, inclusiv strategia privind gazele, un nou program de economisire a energiei și strategia de renovare a clădirilor. În cadrul acordului, este planificată o rezervă specială pentru acțiuni suplimentare începând cu 2025.

Acordul energetic din 2018 nu clarifică modul în care Danemarca intenționează să facă față nevoii de energie și impactului asupra mediului asociat al centrelor de date, ceea ce va contribui la creșterea cererii de energie, în timp ce cărbunele urmează să fie eliminat treptat. Acordul reconfirmă, de asemenea, continuarea extracției extensive de petrol și gaze în Marea Nordului, deși Danemarca a anunțat în 2018 că nu va exista nicio explorare pe uscat de petrol, gaze și gaze de șist.