Agenda Urbană, o platformă de dialog între specialiști, autoritățile locale și bucureșteni

Filiala din București a Ordinului Arhitecților din România a lansat Agenda Urbană, o platformă online dedicată bucureștenilor. Proiectul a fost realizat împreună cu mai mulți colaboratori, specialiști în aria lor de expertiză, care au contribuit la direcțiile de dezvoltare pentru 10 teme cu impact semnificativ asupra calității vieții și a mediului construit, printre care spații verzi, mobilitate și accesibilitate.

Agenda Urbană este o platformă care își propune să încurajeze dialogul între factorii de decizie relevanți și cetățenii capitalei pentru identificarea celor mai bune soluții în domenii care afectează în mod direct calitatea vieții urbane, precum importanța spațiilor verzi și a spațiilor publice, mobilitatea și accesibilitatea, transparența decizională sau necesitatea conservării și reabilitării patrimoniului bucureștean. Toate cele 10 teme identificate pot fi consultate în cadrul platformei Agenda Urbană.

„Împreună cu profesioniști din domenii precum arhitectură și urbanism am reușit să realizăm o platformă de informare pentru bucureșteni care aduce în discuție aspecte ce țin de calitatea vieții și a mediului construit. Pe lângă informarea cetățenilor, OAR București își propune să faciliteze un dialog constructiv pe agenda publică locală cu privire la consilierea pe care instituția și colaboratorii proiectului Agenda Urbană ar putea să le ofere pe cele 10 teme identificate. Credem că se pot găsi soluții eficiente dacă înlesnim o colaborare și un dialog între specialiști, autoritățile locale și bucureșteni. Lansarea platformei Agenda Urbană reprezintă, astfel, și reafirmarea deschiderii noastre față de administrația locală și cetățenii locuitori ai capitalei de a ne pune la dispoziție expertiza și rețeaua de colaboratori profesioniști pentru a contribui activ la îmbunătățirea calității vieții și a mediului construit bucureștean”, a declarat Emil Ivănescu, președintele OAR București.

Fiecare temă identificată este prezentată în cadrul platformei Agenda Urbană în două moduri diferite: o scurtă animație explicativă, însoțită de informații, date statistice și exemple de bune practici din alte orașe europene.

„Un instrument esențial și prioritatea nr. 1 trebuie să fie maparea și inventarierea resurselor, demarat în 2011 prin Registrul spațiilor verzi. Acest instrument care ar trebui folosit pentru gestiune și mentenanță este însă inutil dacă informația nu este permanent actualizată, astfel încât orice intervenție asupra spațiului verde să fie consemnată. Registrul verde ar trebui să acopere inclusiv spațiile publice pietonale, cu același sistem de urmărire a calității intervențiilor și de anunț al intențiilor viitoare”, se arată pe platformă la tema „Spații verzi”.

Printre exemplele de bune practici de la acest capitol se numără trimiteri către harta verde a orașului New York, instrumente digitale pentru infrastructura verde a Londrei și strategia de Mediu a Londrei.

Demersul OAR București a fost realizat în colaborare cu specialiști pe fiecare domeniu identificat, iar lista completă a colaboratorilor implicați în proiect este următoarea: arh. Cristi Borcan, arh. Mirona Crăciun, peisagist Diana Culescu, arh. Andrei Fenyo (vicepreședinte OAR București), Marian Ivan (Optar), dr. arh. Emil Ivănescu (Președinte OAR București), peisagist Ioana Marin, lect.dr.arh. Vera Marin, ing. Horia Mihnea, Marina Neagu (MKBT), arh. Gheorghe Pătrașcu, lect.dr.arh. Toader Popescu, Oana Preda (CeRe), prof.dr.arh. Iulia Stanciu, arh. Raluca Vișinescu, prof. dr. arh. Ana-Maria Zahariade (vicepreședinte OAR București).

Proiectul Agenda Urbană este coordonat de arh. Irina Meliță (vicepreședinte OAR București).