Oraşele sunt responsabile pentru aproape 70% din emisiile globale de dioxid de carbon

78% din energia planetei este consumată de orașe, care sunt responsabile în prezent pentru aproape 70% din emisiile globale de dioxid de carbon, se arată într-un raport de profil care stabileşte viziunea pentru a accelera eforturile de decarbonizare şi rezilienţă în oraşele din întreaga lume.

Intitulat „Oraşe cu zero emisii nete de carbon: O abordare integrată”, raportul a fost elaborat de Schneider Electric, grupul Enel, Forumul Economic Mondial (WEF) și Organizaţia Internaţională pentru Cooperare Public-Privată. Raportul subliniază nevoia şi beneficiile aduse de o abordare energetică integrată în planificarea şi gestionarea clădirilor şi mobilităţii, folosind infrastructuri de reţea digitalizate şi inteligente în mediul urban.

„Criza COVID-19 a accentuat importanţa parteneriatelor globale pe măsură ce ne străduim să facem oraşele şi societăţile mai sustenabile, incluzive şi mai rezistente. Reducerea emisiilor din oraşele din întreaga lume necesită acţiuni urgente şi reprezintă un obiectiv ce necesită alinierea tuturor părţilor interesate – actori publici şi privaţi, companii şi cetăţeni. Acest raport prezintă modalităţile prin care eficienţa sistemică poate fi atinsă în mod real şi practic şi rolul pe care fiecare dintre noi îl poate juca”, a declarat Jean-Pascal Tricoire, preşedinte şi CEO Schneider Electric.

La rândul său, Francesco Starace, CEO şi director general al Grupului Enel, consideră că pentru a asigura o tranziţie energetică de succes, „trebuie să lucrăm împreună”, solicitând administraţiilor publice locale şi naţionale, actorilor din sectorul privat şi societăţii civile să adopte agenda comună de reducere a emisiilor de carbon.

„Electricitatea s-a dovedit deja a fi esenţială în viaţa oraşelor şi acest lucru se va accentua pe măsură ce electrificarea se dezvoltă în întreaga lume. În calitate de lider mondial în sectorul energiei, dorim să contribuim la dezvoltarea unei viziuni urbane sustenabile pentru viitor, lucrând cu parteneri globali pentru a integra electrificarea, tehnologia digitală inteligentă şi infrastructura şi clădirile eficiente”, a precizat Starace.

Raportul a fost elaborat în cadrul “Oraşe cu zero emisii nete de carbon – Iniţiativa pentru eficienţa sistemică”, o iniţiativă a WEF, iar de la lansare, în urmă cu un an, Schneider şi Enel au colaborat cu comunitatea pentru a accelera tranziţia către un nivel net al emisiilor de carbon egal cu zero în 100 de oraşe, până în 2030.

„Raportul exprimă necesitatea unei abordări integrate pentru îmbunătăţirea productivităţii energetice, electrificarea transportului, decarbonizarea sistemelor de încălzire şi răcire, precum şi facilitarea flexibilităţii cererii, pe lângă oferirea de recomandări concrete şi schimbul de experienţă în jurul acestor concepte”, se arată în comunicat.

Jean-Pascal Tricoire, preşedinte şi CEO Schneider Electric, şi Francesco Starace, CEO şi director general al Grupului Enel, vor ilustra aceste idei în cadrul panelului pentru Construirea oraşelor „cu un nivel net al emisiilor egal cu zero”, care va avea loc luni, 25 ianuarie, 10:00 – 11:00 CET (Agenda Davos).

Documentul-cadru – primul din această cooperare – va fi urmate de altele, precum: seturi de instrumente, o platformă digitală interactivă şi indicatori pentru a măsura progresul oraşelor către o tranziţie ecologică şi sustenabilă. Fiecare livrabil va fi rezultatul unei strânse colaborări între marile oraşe şi un număr de reţele primare, precum şi reprezentanţi la nivel înalt din mediul academic, organizaţii neguvernamentale, industrie şi finanţe.