Participati la GALA PRIA ENVIRONMENT in 21 noiembrie de la ARCUB


PRIAevents organizează conferința PRIA Environment, însoțită de GALA, în 21 noiembrie 2023, de la 9,30, la ARCUB, str. Lipscani 84-90 – una dintre cele mai importante platforme de dezbateri despre cele mai semnificative teme de mediu pe care o organizăm în acest an.

În cadrul acestei ediții a conferinței Pria Environment aducem împreună companiile din domeniul mediului, producătorii, retailerii și autoritățile centrale și locale și ne concentrăm pe dezbaterea temelor esențiale de mediu precum: Directiva Single-Use Palstic, taxa pe plastic, noile reglementări la nivel UE privind ambalajele și deșeurile din ambalaje, managementul deșeurilor și alte teme relevante la momentul actual.


În cadrul acestui eveniment, PRIAevents va premia companiile, asociațiile și persoanele care au realizat proiecte de succes și au contribuit la îmbunătățirea legislațiilor, a colectării, a consțientizării și a eficiențizării în domeniul mediului în România.

Așadar, te invităm să îi întâlnești pe cei mai importanți oameni din domeniu, să participi la un eveniment interactiv, intrând în dialog, astfel încât la finalul acestuia să avem propuneri concrete și idei trasate, dar și pentru a vedea cum ne putem atinge țintele de colectare și cum putem să transpunem cât mai eficient legislatia UE în cea națională.

Pentru înregistrare vă rugăm completați: https://priaevents.ro/inregistrare-extra-pria-environment-noiembrie-2023/.

AGENDA
9,30 – 10,00 – Înregistrarea participanților și welcome coffee
10,00 – 12.30 – Panel interactiv de dezbateri

Managementul deșeurilor

Legislația secundară dupa adoptarea legii de modificare a Ord. 125/2022, si legea de aprobare 175 /2023. StatusOrdonanța de urgență nr. 133 din 29 septembrie 2022. Ce efecte a avut? Cum se poate crește gradul de colectare selectivă în România? Care este părerea mediului de business? Ce măsuri mai pot lua autoritățile? Forecast pentru 2024 Responsabilitatea companiilor din Romania, a populației, a asociațiilor de locatari/proprietari? Ce campanii mai sunt? Rolul organizatiilor care implementează obligatiile privind raspunderea extinsă a producatorului in domeniul gestionarii deșeurilor? Aplicațiile și tehnologia în general pentru o mai mare transparență în acest sector?

Directiva Single-Use Palstic
Directiva (UE) 2019/904 a Parlamentului European și a Consiliului, privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului a fost transpusă în legislația românească anii trecuți.Status al transpuneriiCe modificări mai pregătește UE?Cum vor fi transpuse acestea în legislația noastră?Care sunt sugestiile mediului de afaceri?

Taxa pe plastic
Obligațiile pentru aceasta trebuiau îndeplinite de acum câțiva ani. Cine va suporta această taxă și cum? Care va fi rolul autorităților, dar al producătorilor, al comercianților și al celorlalte ențități?

Noile reglementări la nivel UE privind ambalajele și deșeurile din ambalaje
Uniunea Europeană urmează să stabilească noi cerințe referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje, prin revizuirea normelor în vigoare, cu scopul de a reduce cantitățile de deșeuri de ambalaje generate în statele membre și de a facilita reutilizarea și reciclarea acestora.Între rezultatele preconizate se numără și reducerea dependenței UE de importurile de materii prime, stimularea inovării și a creșterii economice, reciclarea mai eficientă a materialelor de ambalare din punctul de vedere al costurilor și asigurarea funcționării în condiții bune a unor piețe competitive pentru materialele reciclate, de o calitate adecvată.

Povești de succes
Fiind final de an, PRIAevents va premia companiile, asociațiile și persoanele care au realizat proiecte de succes și au contribuit la îmbunătățirea legislațiilor, a colectării, a consțientizării și a eficiențizării în domeniul mediului în România

12.30 – 13.00 – Q&A. Concluzii

Beneficiile: PRIA Environment Conference reprezintă reuniunea companiilor, specialiștilor și autorităților implicate în protecția mediului în Romania.

În cadrul conferinței online PRIA Environment din 21 noiembrie 2023 veți beneficia de aflarea noutăților legislative, de analize la un nivel înalt și de studii de caz.

Veți avea ocazia să interacționați cu cei mai importanți lectori din domeniu dar și să faceți schimb de opinii și experiență cu participanții preocupați de aceleași subiecte ca și voi, de a afla cum pot vă ajuta consultanții juridici, de a vedea care sunt opiniile asociațiilor și ale companiilor din industria dvs. Exemplele, studiile de caz și noutățile vor fi adevărate surse de învățare și dezvoltare pentru activitatea pe care o desfășurați.Stabiliți contacte și încheiați parteneriate

Abordați subiectele pe care considerați că este important să le dezbateți și schimbăm împreună legislația.

Veți aplauda și felicita acele companii, asociații și persoane care au realizat proiecte de succes și au contribuit la îmbunătățirea legislațiilor, a colectării, a consțientizării și a eficiențizării în domeniul mediului în România.