PRIA WOMEN IN ENVIRONMENT CONFERENCE

PRIA WOMEN IN ENVIRONMENT CONFERENCE

PRIAevents vă invită la prima conferință destinata femeilor care activează în zona de mediu și sustenabilitate în România – PRIA WOMEN IN ENVIRONMENT CONFERENCE-4 iulie 2024 la ARCUB in strada Lipscani 84-90. Veți putea întâlni și dezbate impreună cu reprezentante de marca din acest sector din România și veti afla despre povetile lor de succes, campaniile si rezultatele obținute de acestea, care au fost provocările și cum privesc viitorul.

Pe tot globul, și mai ales în România, femeile joacă un rol esențial în abordarea provocării schimbărilor climatice. Acestea  iau măsuri pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră prin inițiative care ajută la protejarea mediului (reciclare, colectare si economie circulara, reducere CO2 și nu numai), care promovează noi soluții pentru abordarea schimbărilor climatice, oferind în același timp beneficii economice comunităților din întreaga lume. De asemenea, ele promovează parteneriate care ajută la adaptarea la efectele schimbărilor climatice și la construirea unor societăți rezistente.

La PRIA WOMEN IN ENVIORNMENT participa femei, a căror influență, leadership și dăruire contribuie la modelarea și salvarea viitorului planetei noastre, din toate sectoarele de business, leaderi de asociații, din zona instituțională și din zona academică și a ONG-urilor.

Femeile au jucat un rol esențial în promovarea mișcării pentru sustenabilitate. De la susținerea importanței climatice până la dezvoltarea de soluții inovatoare la provocările de mediu, femeile joacă un rol esențial în crearea unei lumi mai durabile.

Acestea includ implicarea activă a femeilor în luarea deciziilor de mediu la toate nivelurile, integrarea preocupărilor și perspectivele lor în politici și programe și stabilirea modalităților de evaluare a impactului politicilor de dezvoltare și de mediu.

În România, rolul femeilor in zona de mediu și sustenabilitate a fost și este din ce în ce mai activ.