Platformă online creată pentru dezvoltarea economiei regiunii București prin intermediul tehnologiilor verzi

A fost lansat Hub-ul de Inovație Digitală Green eDIh pentru regiunea București-Ilfov cu scopul de a sprijini alinierea acesteia la standardele europene de digitalizare, inovare si cercetare-dezvoltare prin intermediul tehnologiilor verzi de ultima generație.

Asociaţia Română pentru Smart City, autoritatea Industriei de Smart City din România, și Facultatea de Automatică și Calculatoare de la Universitatea Politehnică București fac parte dintre membrii fondatori ai Green eDIH.

Green eDIH vine în întâmpinarea entităților regionale si naționale: Asociațiilor, Clusterelor, Structurilor Patronale, Mediului Academic, Institutelor de Cercetare și Statistică, Companiilor private de tip IMM si a companiilor mari, Autorități Locale si Centrale, precum și a oricărei entități care poate aduce plus valoare dezvoltării alerte și eficiente ulterioare, facilitând accesul acestora la toate resursele necesare pentru a implementa cu succes transformarea digitală prin inovare si transfer de cunoștințe avansate.

Misiunea Green eDIH este de a asigura un ecosistem de inovare digitală bazat pe tehnologiile verzi (eco-friendly) pentru economia privată și administrația publică din regiunea București-Ilfov.

Viziunea Green eDIH se bazează pe ambiția de a transforma modul de operare al actorilor implicați în mediul public și cel privat, prin sprijinul acordat acestora în procesul de adoptare a celor mai noi tehnologii (AI, ITS, HPC, Smart City, Digitalizare, Securitate Cibernetică, Matchmaking, Big Data, Aeronautical Research, HighTech Legal), cu scopul de a se alinia la standardele europene în ceea ce privește dezvoltarea durabilă si verde.

Pentru a susține și a accelera inovația prin intermediul tehnologiilor digitale verzi, Green eDIH a creat din start cinci Programe Digitale care vor integra si extinde funcțiile principale ale unui EDIH: GreenTech Academy, GreenTech Network, GreenTech Starter, GreenTech Policy și GreenTech Projects.

În prezent, Green eDIH  anunță înscrierea în Procedura națională de selecție pentru Rețeaua EDIH derulată de Autoritatea pentru Digitalizarea României.

Structura de membri Green eDIH:
M1. Membri Tehnologici
Membrii Green Technology CLUSTER sunt implicit GreenTech Members si sunt reprezentanți exclusiv de companii private din domeniul Tehnologiei Informației care au Know-How-ul si resursele de a genera, implementa si dezvolta sustenabil orice proiect complex legat de ultima tehnologie in domeniu, pornind de la faza de testare si pana la implementarea globală.
M2. Membri Asociați
Membrii Asociați (GreenAssociate Members) sunt reprezentați de Asociații, Clustere, Structuri Patronale, Instituții de tip Universitate, Institut de Cercetare si/ sau Statistica, Companii Private, fie ele IMM-uri sau companii mari si orice entitate care poate aduce plus valoare dezvoltării alerte și eficiente ulterioare.
M3. Membri Beneficiari
Membrii Beneficiari (GreenBeneficiary Members) sunt Autorități Publice Centrale si Locale si orice instituție publica sau privata care nu se poate implica activ ca Membru Asociat, însă poate deveni beneficiarul inovației si serviciilor de Consultanta, Audit, Dezvoltare, Implementare si Inovare Verde realizate de ceilalți membrii activi ai GeDIH, devenind astfel o veriga importanta in ecosistemul digital ca membru care poate beneficia activ de toate avantajele si rezultatele cercetării realizate in cadrul GeDIH si pot facilita diseminarea in comunități locale, pot fi parte a studiilor de piața direct sau pentru comunitățile sociale pe care le reprezintă.
M4. Parteneri (GreenPartners)
Partenerii (GreenPartners) sunt entități internaționale care pot aduce aportul direct si pot susține în cel mai eficient mod strategia de dezvoltare a digitalizării în România din poziția de partener global de tehnologie, gata să ne susțină cu transferul de know-how și diferite programe deja dezvoltate la nivel global ca parte a strategiei comunitare si astfel pot ajuta la dezvoltarea viitorului Centru de Excelență în Digitalizare, Inovare și cercetare-dezvoltare aplicate pe domeniile de interes ale unui DIH, bazate pe o strânsă cooperare și transparență între autoritățile publice și mediul privat.