Publicarea anunțurilor (comunicatelor mass-media) în proiectele europene POC 4.1.1 Bis

Specific proiectelor finanțate de Uniunea Europeană și la Acțiunea 4.1.1 POC Bis beneficiarii de fonduri nerambursabile vor avea obligația să publice în mass media anunțuri/comunicate de presă.

În Anexa 3 la Contractul de finanțare sunt prevăzute „Măsurile de informare, comunicare și publicitate”:

  • „Beneficiarii sunt obligaţi să asigure o informare transparentă şi corectă a mass-media asupra Proiectului finanţat prin Programul Operaţional Competitivitate.
  • La începutul şi la finalizarea unui program/ proiect finanţat prin Programul Operaţional Competitivitate, vor fi publicate în mass-media (inclusiv media online) și pe site-ul instituției/ întreprinderii (dacă există un astfel de site)anunţuri sau comunicate de presă.
  • Beneficiarii finanţărilor vor face dovada apariţiei comunicatelor (ştirilor rezultate) sau anunţurilor în mass media relevante pentru program/ proiect la prima cerere de rambursare depusă pentru anunţul de început al proiectului şi la cererea de rambursare finală pentru anunţul de finalizare al proiectului.
  • Acestea vor conţine valoarea Proiectului (evidenţiind suma finanţării primite din Programul Operaţional Competitivitate), titlul proiectului/ investiţiei, Beneficiarul, rezultatele prevăzute/ obţinute. Dovada apariţiei comunicatelor/ anunţurilor/ ştirilor rezultate se face cu fotocopii, print screen, fotografii, exemplare originale ale materialelor tipărite şamd”.

De asemenea, capitolul 9 al Ghidului solicitantului prevede:

„Măsurile de informare şi comunicare privind operaţiunile finanţate din instrumente structurale sunt definite în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 şi Regulamentului CE Nr. 821/2014 (art.3, art. 4 și Anexa II) privind stabilirea normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, este important ca rezultatele obtinute cu sprijinul fondurilor Uniunii să fie aduse în atenția publicului larg și cetățenii să cunoască modul în care sunt investite resursele financiare ale Uniunii”.

Reamintim că Focustolife.ro, publicație online cu experiență în presa economică si cea dedicată protecției mediului, oferă beneficiarilor de fonduri europene serviciul de publicare a anunțurilor/comunicatelor de presă.

Preț: 150 RON / anunț.

Comenzi la : contact@focustolife.ro